Jeugdcarnaval

DONDERDAG 8 FEBRUARI

Carnavals Party avond

18:30 – 21:30

Dit jaar zetten we de bovenbouw van de basisschool (groep 6 t/m 8) een spetterende Carnavals Party avond!
Mis dit feest niet en klik hier voor meer informatie over een avond vol plezier, muziek en gezelligheid!

Tickets: € 5,-, inclusief onbeperkt ranja en een heerlijk bakje popcorn.

Inloop: 19.30-20.00 | Deuren dicht: 20.00-23.30 | Deur open vanaf 23.30 tot 00.00.

VRIJDAG 9 FEBRUARI

Absoluut Confetti

19.30 – 00.00

Leeftijd: 11 t/m 17 jaar

Inloop: 19.30-20.30 | Deuren dicht: 20.30-23.30 | Deur open vanaf 23.30 tot 00.00.

Voorverkoop t/m 8 februari: € 5,- ex Fee | passe-partout vr t/m zo: € 12,- ex Fee.
Deur: € 8,- en passe-partout vr t/m zo: € 16,-.

ZATERDAG 10 FEBRUARI

Black Light Party

19.30 – 00.00

Leeftijd: 11 t/m 17 jaar

Inloop: 19.30-20.30 | Deuren dicht: 20.30-23.30 | Deur open vanaf 23.30 tot 00.00.

Voorverkoop t/m 8 februari: € 5,- ex Fee | passe-partout vr t/m zo: € 12,- ex Fee.
Deur: € 8,- en passe-partout vr t/m zo: € 16,-.

ZONDAG 11 FEBRUARI

Frikandellen avond

18:30 – 21:30

Inloop: 19.30-20.30 | Deuren dicht: 20.30-23.30 | Deur open vanaf 23.30 tot 00.00.

Voorverkoop t/m 8 februari: € 5,- ex Fee | passe-partout vr t/m zo: € 12,- ex Fee.
Deur: € 8,- en passe-partout vr t/m zo: € 16,-.

Garderobe:

Er is tijdens het jeugdcarnaval een GRATIS onbewaakte garderobe. Je jas ophangen is op eigen risico.

Munten:

Voor deze Jeugd avonden gelden andere munten. Tijdens deze avonden worden munten verkocht voor € 2,- per munt (deze zijn alleen te besteden tijdens deze avonden en alleen voor non-alcoholische dranken, zoals aangegeven bij de bar). De munten tijdens het jeugdcarnaval zijn te verkrijgen bij de bar dit is mogelijk per PIN of contant.

 

GEDRAGREGELS 

 

Om ervoor te zorgen dat iedereen een fantastisch feest heeft, gelden er enkele gedragsregels in de Tent. Bij overtreding van de gedragsregels kan de toegang worden ontzegd.

1. Het is verboden om de orde te verstoren en de gedragsregels te overtreden.

2. Ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.

3. Jeugdtent Skôn Orre Gat is in de avond geheel alcohol vrij.

4. Tot een half uur voor sluiting mogen bezoekers alleen naar huis als zij worden opgehaald door een ouder.

5. Het verblijf in de Jeugdtent Skôn Orre Gat is geheel op eigen risico.

ALGEMEEN

Algemene regels van de Jeugdtent Skôn Orre Gat. Deze regels gelden de gehele dag.

 De Jeugdtent Skôn Orre Gat is voor 12 t/m 17 jaar.

● Jeugdtent Skôn Orre Gat is geheel alcohol en rookvrij!

● Tot een half uur voor sluiting mogen bezoekers alleen naar huis na toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers. De beveiliging spreekt met deze ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Een Whatsapp-/ bericht is niet afdoende.

● Uiteraard is bij de ingang ophalen mogelijk ten alle tijden.

● Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie worden niet getolereerd.

● Actviteiten voor de doelgroep in een bepaalde leeftijd mogen ook uitsluitend bezocht worden door jongeren uit de gestelde leeftijd.

● Toegang in de avond alleen in bezit van geldig toegangsbewijs.
Deze wordt bij de
ingang gecontroleerd.

● Het is verplicht om medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs evenals (watervaste) stiften.

● De openingstijden kunnen verschillen per dag. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site of bij de aanwezige personeelsleden.

Op verzoek van de organisatie moet men zich ten alle tijden kunnen legitimeren.

● De toegang kan ontzegd worden als men het vermoeden heeft dat je onder invloed bent van alcohol en/of drugs.

Leden van de organisatie mogen alcohol blaastesten afnemen wanneer zij het vermoeden hebben dat er alcoholmisbruik heeft plaatsgevonden.

● De toegang kan ontzegd worden als je eerder bent verwijderd uit de tent, of meerdere waarschuwingen gehad hebt.

● De toegang kan ontzegd worden als de organisatie hier een geldige reden voor heeft.

● Jongeren tot 18 jaar mogen geen alcohol drinken (of bij zich hebben) in de tent.

● Je mag geen overlast aan de directe omgeving bezorgen.

Evenementenplastic moet binnen blijven en in de daarvoor bestemde bakken
gedeponeerd worden.

● Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
(Hieronder vallen ook alle vormen van SMARTDRUGS en niet regulier verstrekte medicijnen.)

● Het is verboden om geweld te gebruiken, te intimideren of te dreigen met geweld.

● Het is verboden om eigen drank- en/of etenswaar mee naar binnen te nemen.

Het is verboden om andere gasten en personeel lastig te vallen. Of disrespectvol te
behandelen.

Het is verboden (watervaste) stiften en pennen mee naar binnen te nemen.

Het is verboden om slag- / steek- / vuurwapens of voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.

Alle opdrachten van personeels- en beroepskrachten in verband met onze huisregels dienen direct te worden opgevolgd.

Klachten dien je direct te melden bij de organisatie of personeel.

Je betreedt de tent geheel op eigen risico.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing, vernieling, en of diefstal van eigendommen of goederen, alsmede lichamelijk letsel op welke manier dan ook.

Bij overtreding van onze huisregels en/of het begaan van misdrijven doen wij altijd aangifte bij de politie.

Gevonden voorwerpen dien je bij de garderobe in te leveren.

Bij andere, niet van deze vermelde punten beslist ten alle tijden de organisatie.

Tijdens het evenement kan er video en foto materiaal gemaakt worden, en gedeeld worden op social media ed. Je gaat met het betreden van de tent, hiermee akkoord.

Tijdens het evenement is er bewaking mogelijk met bewakingscamera’s. Deze beelden worden opgeslagen, maar verwijderd als er geen bijzonderheden hebben plaatsgevonden.